बदलना कौन चाहता है..

बदलना कौन चाहता है जनाब!!! लोग यंहा मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए..
Badlna kaun chahta hai Jnab!!! Log yha Majbur kar dete hain Badlne ke liye..